tisdag 16 september 2008

I ditt ansikte...

Igår såg jag (och många andra) på Kanal 5. 
Församlingen fick mot slutet av våren en förfrågan från ett produktionsbolag om S:t Jakobs kyrka ville låta ståuppkomikern Magnus Betnér komma för att spela in ett program för Kanal 5. Församlingsrådet samtalade kring frågan och beslöt - efter att kontakt tagis med Magnus Betnér för att försäkra sig om att han ämnade respektera kyrkorummet och människorna där - att låta honom komma.  

Jag tycker det är viktigt att våga låta samhället och kyrkan finnas på samma arena och jag tror att kyrkan tjänar på att förstå hur en del människor utanför kyrkan ser på oss och den kristna tron och läran och möjligen bör vi i ljuset av detta rannsaka oss själva.
Självklart önskar man att det erbjöds lika lysande möjligheter för oss i kyrkan som tex Magnus Betnér att framföra våra åsikter och vår ståndpunkt. Men det är ju vårt ansvar, och att våga öppna upp för samtal och diskussion är en mycket bra början för våra kyrkor. 

Självklart är det helt och hållet de två komikerna som står för de åsikter som framfördes i programmet och helt klart är också att det har klippts och klistrats ganska mycket bland publikbilderna. De åsikter som framfördes gjordes så i ett satirprogram i Kanal 5 och inte i ett gudstjänstsammanhang - vilket är något helt annat. Sedan detta spelades in i början av juni har församlingens liv fortsatt som vanligt där vi fått ha konfirmation för 36 konfirmander och hälsat två nya medlemmar välkomna in i församlingen. I tex våra gudstjänster varje söndag blir församlingens och min förkunnelse tydlig och jag välkomnar alla och envar till S:t Jakobs kyrka för att ta del i församlingens verksamhet och liv. På söndag och även nästkommande söndag medverkar vår församlings sångare och musiker i de gudstjänster som spelades in under Göteborgsmötet i juni och som alltså sänds i SVT2 på söndag kl 10:00. S:t Jakobs församling är en församling med högt i tak - vilket är möjligt genom den fasta grund vi bygger på: Jesus Kristus. Och Jesus tål att bygga på! 

Programserien heter "I ditt ansikte" och även om det klipptes bort avslutades kvällen i juni då detta spelades in med att jag fick önska dessa båda komiker Herrens välsignelse - att Herren låter sitt ansikte lysa mot dem och visar dem nåd och att Herren vänder sitt ansikte till dem och ger dem sin fred. 

Guds fred önskar jag oss alla!

Lasse Svensson

1 kommentar:

Fru Ek sa...

Mycket bra idé, tycker jag, att öppna kyrkan för även andra än de som tror och tänker på exakt samma vis som vi själva.

Tack Gud för att Du har allt i Din hand.